Menu

Hold deg informert – unngå at kunder går et annet sted for å handle.

Vente nettbutikk

Svartidene i nettbutikken påvirker bunnlinjen
–  og hvert sekund teller.

“If an e-commerce site is making $100.000 per day, a second in the average site load time could potentially cost the site owner $2.5 million in annual lost sales.”

Over de siste årene har det vært en kraftig økning i antall nettbutikker og antall handler som foregår på nettet er i sterk vekst. Dette gjør at konkurransen om nettkundene er langt tøffere og de stiller langt større krav til responstider og tilgjengelighet enn tidligere.

Hvor raskt en nettside responderer er ofte det førsteinntrykket besøkende og potensielle kunder får av et nettsted og bedriften. Responstiden er viktig og er sterkt knyttet til den brukeropplevelsen kundene får av nettbutikken. Hvis folk er frustrert over at nettstedet ditt er tregt er det mindre sannsynlig at de handler fra deg og du kan risikere at de mister tilliten til nettstedet og gir det negativ omtale.


Hvordan reagerer kundene på responstiden i nettbutikken?

Litt statstikk hentet fra kilder som Aberdeen Group og Kissmetrics som belyser viktigheten av å ha et velfungerende
nettsted og nettbutikk:

 

Hvordan nettbutikkens ytelse påvirker kundenes adferd:

 
Nettbutikk forventning
Nettbutikk forlater
Nettbutikk kundetilfredshet
47% av brukerne forventer at nettsidene laster i løpet av 2 sekunder eller mindre.
40% forlater et nettsted som tar mer enn 3 sekunder å laste.
Hvert ekstra sekund det tar, utover 3,9 sek., å laste en side vil redusere kunde-tilfredsheten med 16%.
 
 
 
Nettbutikk misfornøyd
Nettbutikk responstid
Nettbutikk erfaring
79% av kundene som er misfornøyd med nett-butikkens ytelse kommer høyst sannsynlig ikke tilbake for å handle.
52% av de som handler på nett sier at rask responstid på nettsidene er viktig for deres lojalitet.
44% av de som handler på nett vil fortelle sine venner om dårlige erfaringer på nettet.
Kilde: Aberdeen Group og Kissmetrics
 

 


Måling av responstider og tilgjengelighet i nettbutikken med Ceeview

Med Ceeview får du en rask status på tilgjengelighet og responstid i nettbutikken. Her vil du se hvordan nettbutikken fungerer akkurat nå og hvordan den historisk har oppført seg.  Selvom nettbutikken i de fleste tilfeller fungerer tilfredsstillende, er det viktig å raskt oppdage, kartlegge og utbedre situasjoner hvor det er avvik fra normalsituasjon. Dette for å øke kvalitet og oppetid slik at kunder ikke forlater nettstedet. Når svartiden overskrider en forhåndsdefinert terskelverdi blir relevant personell alarmert via e-mail eller SMS slik at de raskt kan rette problemet. Med Ceeview får du en rask status på responstider i nettbutikken og kan ta et “dypdykk” for å finne flaskehalser og utbedre disse.

Overordnet status på Nettbutikken og underliggende infrastruktur:

1
2
3
Tjenestetilstand:
Grønt indikerer at nettbutikken responderer som den skal, mens rødt betyr at det tar lang tid å få utført oppgaver i nettbutikken. Tallverdien (1) viser hvor mange nettbutikker eller tjenester som overvåkes.
Ressurshelse:
Her vises tilstanden/helsen på infrastrukturen som nettbutikken er avhenig av for å fungere optimalt, f.eks. servere, databaser og rutere. Ressurshelsen gjør at man raskt får en indikasjon på at noe må gjøres for å unngå problemer med nett-butikken. Tallverdien (1) indikerer hvor mange ressurser (enheter) som overvåkes.
Tjenesteavtale (SLA):
Her ser man om responstider og tilgjengelighet på nettbutikken er oppfylt eller ikke innenfor en definert periode, f.eks uke el. mnd. man-fre (07:00–17:00). Grønt indikerer at alt er OK,  mens rødt betyr at avtalen er brutt. Tallverdien (1) viser hvor mange tjenesteavtaler som er definert.
1
Konto status- Overordnet status på den enkelte tjeneste:
Her får man status på nettbutikken og alle andre tjenester som er definert, i dette tilfelle har vi kun 1 tjeneste – NETTBUTIKK.no. Dersom man har definert flere tjenester får man her raskt oversikt over status på alle tjenstene og hvilke av disse det er problemer med. Man kan så gå inn på den enkelte tjeneste for å få ytterligere informasjon om hva som er problemet og raskt ta nødvendige tiltak for å få tjensten tilbake til normaltilstanden.

 

Detaljert oversikt over ytelsen i Nettbutikken både i sanntid og historisk:

1
2
3
Tjenestemodell:
Datamodell av nettbanken som viser de enkelte transaksjonene som gjøres mot tjenesten/nettbanken og hvordan disse til enhver tid responderer. (Login,Varesøk,..)
Grønt indikerer at transaksjonen responderer som den skal, mens rødt betyr at  det tar for lang tid å få utført oppgaver i nettbutikken. Gjør at man raskt ser hvor det er problemer.
Individuell responstid:
Viser responstidene både i sanntid og historisk for hver enkelt transaksjon; Login, Varesøk, Ordresøk og Utlogging. Den røde linjen i grafen viser terskelverdien for hva som defineres som akseptabel responstid. Responstider over terskelverdien vil vises i tjenestemodellen ved at respektive ikon blir rødt.
Total responstid:
Viser totale responstid både i sanntid og historisk for alle definerte transaksjoner i tjenestemodellen. Detter er da summen av tiden det tar å utføre; Login, Varesøk, Ordresøk og Utlogging. Tar det lenger tid enn akseptabel responstid/terskelverdi (rød strek) vil ikonet for nettbank tjenesten i datamodellen bli rød.
4
5
6
Sanntids Tjenesteavtale (SLA):
Viser i sanntid status på tjenesteavtalen for inneværende periode.
Sanntids Responstid:
Viser nåværende responstid for summen av alle enkeltmålingene/transaksjonene.
Historiske Tjenesteavtaler (SLA)
Viser hvordan tjenesteavtalene har vært i et historisk perspektiv. (dag, uke el. mnd.)

 


Rapportering (pdf) – automatisert generering og utsendelse:

SLA reports
  • I tillegg til informasjonen som er tilgjengelig i Ceeview sin web-portal kan må få tilsendt rapporter i pdf-format.
  • Rapportene inneholder detaljert informasjon om hvordan nettbutikken historisk har oppført seg.
  • Rapportene genereres automatisk på daglig, ukentlig eller månedlig basis.
  • Det er også mulig å manuelt produsere rapporter for andre tidsperioder ved bruk av fra-til dato.
  • Rapportene kan sendes automatisk til ansatte, kunder, leverandører eller andre interessenter som er definert.
Dersom du ønsker tilsendt et eksempel på en Ceeview rapport kan du gjøre dette på vår nedlastningsside.
Gå til nedlastningsside

Ja, jeg har forstått at det er viktig å sørge for lav responstid og høy tilgjengelighet på nettbutikken, men hva kreves for å komme i gang og hva koster det?Ceeview Login

Ceeview er en SaaS (Software as a Service) løsning slik at det ikke er nødvendig med noen lokal installasjon.  Det er med andre ord ikke behov for å involvere eller legge beslag på interne ressurser. Om det ønskes, er det fullt mulig å installere Ceeview eller deler av løsningen lokalt.

Ceesoft vil sette opp målingene og drifte disse. Det opprettes en brukerkonto hvor man kan logge inn for å få tilgang til status og rapporter. Enklere blir det ikke.

Prisen på overvåking av nettbutikken med Ceeview starter på 995,-/mnd.

Ta kontakt så hjelper vi deg å komme igang:
sales@ceesoft.com
Tlf: 24 07 72 00