Menu

Gjør et kupp på Ceeview under Expo, 1. november 2018

Overvåking og rapportering på tilgjengelighet av hjemmesider og e-post, 100 kr. per mnd. i 12 mnd.

Ceeview kjøres som en SaaS løsning og du får tilgang til Ceeview Service Boards
via Internett og kan til enhver tid se at hjemmesider og epost fungerer.


Litt mer om hva Ceeview kan tilby:

 

Har du en hjemmeside, nettbutikk eller andre nettbaserte tjenester hvor det er viktig med god tilgjengelighet, kan vi raskt sette opp overvåking og rapportere hvordan tilgjengeligheten er i sanntid og historisk.

Er du leverandør av applikasjoner eller annen programvare som f.eks. et regnskaps- eller CRM system som kjøres lokalt eller som en SaaS (Software-as-a-Service) løsning, kan vi sette opp overvåking av selve tjenesten og tilhørende infrastruktur.

Har du behov for overvåking av IT-infrastruktur på egne fysiske eller virtuelle maskiner, samt andre skybaserte tjenester som f.eks. betalingssystemer, backup, etc. fikser vi det.

Har du behov å verifisere at IT-tjenestene du kjøper av andre, som f.eks. drift av maskiner, applikasjoner eller databaser, leveres i henhold til de avtaler som er inngått mellom partene inneholder Ceeview løsninger for dette.

Utvikler du egne applikasjoner eller løsninger hvor det kan være aktuelt å implementere overvåking og alarmering dersom kritiske hendelser oppstår, har vi API’er som gjør det mulig med varsling og rapportering slik at man kan korrigere kritiske situasjoner før de påvirker den enkelte bruker.